Leder Marius Sylling 951 83 150 marius@sylling.no
Nestleder/studieleder Åse Mørch-Reiersen 92646662 post@skjønsby.no
Kasserer Simen Vanem 95143519  simen_vanem@hotmail.com
HMS-kontakt Einar Økelsrud 95048992 einar@okelsrud.no
Medlemsansvarlig Vegard Stenseng  908 46 386  veg-sten@online.no
Sekretær Carsten Bakke  995 68 787  carbakk@online.no
1. Vara

Hans Nannestad

41484122 hansnannestad_8@hotmail.com