Ringsaker bondelag er det eneste bondelaget på Hedmarken som fortsatt arrangerer nyttårsball.
Ballet har vært arrangert i over 150 år, og de siste 100 årene på Tingvang.
Deltagerantallet har varriert, fra litt over 100, til godt over 250 gjester på tidlig 80 tallet.