Den 26. Mai 1890 var det etter en annonse undertegnet av H.Skappel sammenkaldt til møte i Tingvang med
«Foredrag og diskusjon om landbrugets kredittforhold og det iværksatte foretagende med opprettelse af en landmandsbank». Foredragsholder var landbruksskolestyrer Hirsch.
Avisreferatene kan fortelle at det møtte omkring 100 bønder til møtet. det ble bestemt «at nedsætte en komité til granskning av spørgsmaalet om opprettelse av en kræditforening for bygden og mulig tilslutning til en paatængt landmandsbank. Til medlemmer af komiteen valgtes: Sorenskriver Bredal, Stortingsmand Glestad, Gaardbr. H. Skappel, A.Asla og H. Dæhlie»

«Denne samme komité fik ogsaa i opdrag at utarbeide forslag til statutter for samt indbydelse til dannelse af en landmandsforening»   
(Utdrag fra «Bøndene organiserer seg, klipp fra 80-års berettningen» i boka Glimt fra jordbruket i Ringsaker)

 

Ringsaker Landboforening ble stiftet 5. Desember i 1890, regnskapet viser at det første år var 58 betalende medlemmer som hver betalte kr 2.- i kontingent.

Fram til år 2000 har Ringsaker Bondelag vokst seg til et av landets største bondelag.

Ringsaker Bondelags formenn.

1890-92     Sorenskriver Bredal
1892-94     Lensmann M.G.Halvorsen
1894-97     Lege og gbr. N. Bugge
1898-1902 Lars Opsahl
1903-05     Anton Fjelstad
1905-07     Axel Krogvig
1907-13     M.A. Berg
1914-16     Lars Togstad
1917-19     Halvor Røhr
1920-22     Johs. Herberg
1922-23     Jørgen Hauger
1923-25     Lars Togstad
1926-27     Ole Samsahl
1928-29     Kåre Røhr
1929-31     O.K. Bratberg
1932-33     Theodor Koller
1934-37     Olav Moslet
1938-41     Sigurd Syverud
1945-46     Knut Solberg, Farberg
1946-48     Johs. Krogvig
1948-50     Alf Mørch-Reiersen
1951-52     Andreas Heramb
1953-55     Thore Ensby
1956-58     Gudbrand Tørud
1959-61      Ole Brandsrud
1962-65      Lars Frogner
1966-67      Ole Heramb
1967-68      Ole E. Storlien
1969-70      Kr. Østby Deglum
1971-72      John Dompidal
1973-75      Nils Sørheim
1976-77      Jørgen Blakstad
1978-79      Per Hjelt
1980-82      Kr. Sørlundsengen
1983-84      Olav Østby Deglum
1985-86      Lars Glestad
1987-90      Erik Lunde
1991-92      Erik Røhr
1993-97      Ole Sylling
1997-00     
Olav Moslet
2000-03      Even Glestad
2003-10      Helmer Amb
2010-11      Lars Petter Schjerpen
2011-13      Even Byfuglien
2013-15      Per Amb
2015-17      Knut Erling Røhnebæk
2017- 20     Helmer Amb
2020           Even Byfuglien