VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET I RINGSAKER BONDELAG

Årsmøtet RBL på Tingvang torsdag 29. okt. kl 19:00 krever påmelding slik at arrangementet kan planlegges gjennomført etter gjeldende smittevernhensyn.
Send SMS eller ring Helmer 90761935 / Carsten 99568787
Påmeldingsfrist: Mandag 26. oktober kl 20:00.

Årsmøtet avsluttes med middag.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
  3. Årsmelding og regnskap for 2019-2020
  4. Budsjett og arbeidsplan for 2020-2021
  5. Innlandsmarkedet
  6. Innkomne saker
  7. Valg
  8. Godtgjørelse til styret
Vel møtt!
RBL Styre

Legg igjen en kommentar