RBL styret følger løpende med situasjonen rundt korona-smitten og spesielt konsekvensen dette vil få for landbruket. Vi ber lokale bønder om å forholde seg til løpende informasjon og retningslinjer fra myndighetene, Ringsaker kommune og de lokale landbruksmyndigheter. Norges bondelag følger også opp situasjonen fra sentralt hold og det anmodes om å følge med oppdatert informasjon på hjemmesiden til NBL www.bondelaget.no. Dette for å hindre videre smitte av korona-viruset og verne om sin egen helse og virksomhet.

Vennlig hilsen

RBL styret

Legg igjen en kommentar