VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET I RINGSAKER BONDELAG

PÅ TINGVANG TORSDAG 24. OKTOBER KL 19.00

Årsmøtet starter med middag i kafeen på Tingvang.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
  3. Årsmøte og regnskap for 2018-2019
  4. Budsjett og arbeidsplan for 2019-2020
  5. Innlandsmarkedet
  6. Innkomne saker
  7. Valg
  8. Godtgjørelse til styret

Legg igjen en kommentar